За Bikol®

За Bikol®...

Химическите анкери Bikol® са висококачествени двукомпонентни смеси от смоли и втвърдител, които се използват за фиксиране на шпилки в зидария от кухи и плътни керамични тухли, кухи и плътни блокове от бетон и пенобетон и армировъчни пръти в напукан и ненапукан бетон. Те се характеризират с голямо бързодействие – фиксирането достига максималната си якост за много кратко време. Предлагат достатъчно отворено време за работа и могат да се използват в широк температурен диапазон.

В зависимост от химическия си състав, те са разработени на основата на полиестерна смола (Bikol® M), на основата на поливалентните смоли – уретан метакрилат (Bikol® С) и на основата на чист епоксид - (Bikol® R).

Химическите анкери Bikol® са предназначени за фиксиране на леки, средни и тежки товари. Конкретното им приложение зависи от вида на действащите сили – предимно на опън, предимно на срязване или пък подложени на сили, които образуват смесено натоварване. От съществено значение е и характерът на натоварването – статично или динамично.

Поради спецификата на свързването – на принципа на адхезията - вътрешни напрежения в основата, в която се анкерира почти липсват. Тук захващането се обуславя от силата на адхезията, а не от допълнителните механични сили при разтваряне на обикновен анкер. Това основно свойство благоприятства разполагането им на места, гранично близо до ръба на бетонната стена. Поради същата причина мрежата на разполагане на по-голям брой анкери може да бъде доста по-гъста, от тази при механичните анкери, действащи с разпъване, което обуславя професионалната им употреба в промишлеността.

Химическите анкери Bikol® разполагат с пълен комплект европейски сертификати и технически одобрения ЕТА. На разположение на специалисти и проектанти има професионално разработен софтуер за изчисляване и определяне на оптималното разположение на отворите в основата на анкериране.

Полиуретановите уплътнителни пасти (мастик) Bikol® са висококачествени, еднокомпонентни, готови за употреба, лесни за екструдиране продукти, с висок и нисък еластичен модул за запълване на дилатационни и температурни фуги в индустриални конструкции, фуги между панели, в традиционни зидарии и за създаване на еластични връзки. Приложими са върху повечето типове основи: бетон, керемиди, плочки, дърво, анодиран алуминий. Устойчиви са на ултравиолет (UV) и други въздействия на климата, съхнат бързо, уплътняват отлично. Сертифицирани по БДС, притежават CE маркировка.

Нашият екип винаги е на разположение да предостави специализирана информация, така че партньорите ни да получат най-доброто обслужване, каквото несъмнено заслужават.


Bikol® - сигурният начин за бързо качествено лесно анкериране и уплътняване!